معاون فنی و پژوهش های شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: در نقاطی از کشور که سدی در بالادست نیست، شهرداری ها و سازمانهای مربوطه باید نسبت به تمیزکردن و لایروبی جویها و کانالهای عبور آب اقدام کنند.

عیسی بزرگزاده اظهار داشت: آثار پدیده اقیانوسی موسوم به ال‌نینو از اواخر تابستان در ایران نمود پیدا کرده و تا بهار ۹۵ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد تا فصل بهار باید برای مواجهه با آثار پدیده ال‌نینو در ایران آماده باشیم.

معاون فنی و پژوهش های شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران تصریح کرد: در سالی که آثار پدیده ال‌نینو در کشور ما نمود می‌کند، دیگر خشکسالی اقلیمی در آن سال نداریم اما به معنای این نیست که خشکسالی هیدرولوژیکی نیز نخواهیم داشت.

وی افزود: خشکسالی هیدرولوژیکی با تأثیرات دوره‌هایی از کمبودهای ناشی از کاهش ریزشهای جوی بر منابع تأمین آبهای زیرزمینی یا سطحی به وجود می‌آید و در سالی که سال نمود آثار پدیده ال‌نینو است، ممکن است در بازه‌ای از سال شاهد وقوع بارشهای بیشتری باشیم اما ممکن است این بارشها به دلایل مختلف به تغذیه مناسب آبخوانها و افزایش مطلوب ذخایر سدها نینجامد.

بزرگزاده با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد از حوضه های آبریز کشور در سالی که آثار پدیده قوی ال‌نینو نمود می کند وضعیت تَرسالی دارند، گفت: از آنجا که بروز بارش ها به صورت متمرکز و سیل آسا به جریان یافتن سیلاب ها می انجامد، در نقاطی از کشور که سد ساخته شده، سد وظیفه ذاتی خود را که مهار سیلاب ها است انجام می دهد اما در نقاطی از کشور که سدی در بالادست نیست، شهرداری ها و سازمانهای مربوطه باید نسبت به تمیزکردن و لایروبی جویها و کانالهای عبور آب اقدام کنند تا در صورت وقوع بارش های سیل‌آسا، کمتر شاهد بروز صدمات و خسارتها باشیم.