مدیرکل ثبت احوال استان تهران با اشاره به افزایش ۵.۸۹ درصدی آمار ولادت در استان تهران گفت: بطور میانگین در هر ساعت ۲۴ نوزاد در استان تهران متولد می شود.

محمد مهدی علایی با بیان اینکه در هفت ماه نخست امسال ۱۲۱ هزار و ۹۲۲ مورد ولادت در استان تهران ثبت شده افزود: از این تعداد ۶۲ هزار و ۶۴۰ نوزاد پسر و ۵۹ هزار و ۲۸۲ نوزاد دختر در این مدت به دنیا آمده اند.

وی گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۸۹ درصد افزایش را نشان می دهدو به صورت متوسط در هر ساعت ۲۴ نوزاد در استان تهران متولد شده اند.

به گفته علایی در این مدت نسبت جنسیت در ابتدای تولد ۱۰۶ بوده است به این معنی که به ازای هر ۱۰۰ نوزاد دختر، ۱۰۶ فرزند پسر در استان تهران به دنیا آمده اند.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران به چندقلو بودن شماری از این نوزادها اشاره و افزود: در بازه زمانی هفت ماه نخست سال جاری دو هزار و ۲۸۳ مورد چندقلوزایی در استان تهران ثبت شده که از این تعداد دو هزار و ۲۱۰ مورد آن دوقلو، ۷۱ مورد سه قلو و دو چهارقلو بوده اند.

*به طور میانگین درهرساعت ۵.۹۶ تن دراستان تهران فوت می کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران با اشاره به اینکه در هفت ماه نخست سال جاری ۳۰ هزار و ۴۰ مورد وفات در استان تهران ثبت شده است افزود: ۱۷ هزار و ۴۵ تن از فوت شدگان مرد و ۱۲ هزار و ۹۹۵ تن زن بودند.

وی تصریح کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش اندک ۰.۶۹ درصدی روبرو بوده است.
به گفته علایی در این بازه زمانی در هر ساعت به طور میانگین ۵.۹۶ تن در استان تهران فوت کردند.

*بیماری های قلبی و عروقی عامل نخست فوت

مدیرکل ثبت احوال استان تهران بیماری های قلبی و عروقی را با ۴۳.۹۹ درصد، عامل نخست مرگ و میر در هفت ماه نخست سال جاری در استان تهران ذکر کرد و گفت: سرطان ها و تومورها با ۱۱.۵۹، بیماری های دستگاه تنفسی با ۹.۳۴، بیماری های عفونی و انگلی با ۷.۵۶ و حوادثغیرعمدی با ۵.۲۵ درصد پنج عامل اصلی مرگ ساکنین استان تهران در این مدت بودند.

وی تاکید کرد: آمارهای ثبت احوال استان تهران همواره از زاویه اجتماعی اهمیت داشته و مورد علاقه مردم است.

*ثبت ۵۴ هزار و ۴۵۶ ازدواج و ۱۸هزار و ۴۰۰ مورد طلاق در استان تهران

علایی با بیان اینکه شمار ازدواج ها در استان تهران از افزایش قابل توجهی برخوردار است افزود: در هفت ماه نخست سال جاری ۵۴ هزار و ۴۵۶ ازدواج و ۱۸هزار و ۴۰۰ مورد طلاق در استان تهران ثبت شده است. وی گفت: آمار ازدواج در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۴۴و تعداد طلاق ها ۶.۵۶ درصد رشد داشته و در این مدت میانگین سن زوج در هنگام ازدواج ۳۰.۰۴ سال و متوسط سن زوجه نیز ۲۵.۹۲ ثبت شده است.

علایی تصریح کرد: میانگین سن زوج در هنگام طلاق ۳۷.۶۷ و میانگین سن زوجه نیز ۳۳.۱۱ بوده است.

به گفته علایی نسبت تعداد ازدواج به طلاق در هفت ماه نخست سال جاری ۲.۹۶ بوده به این معنی که به ازای هر ۲.۹۶ ازدواج یک مورد طلاق ثبت شده است.