ملت ایران: مدیر کل ثبت احوال استان تهران، از افزایش آمار ولادت و وفات در ۷ ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل در این استان خبر داد.

محمد مهدی اعلایی مدیر کل ثبت احوال استان تهران افزود: براساس آمارهای جمع آوری شده در ۷ ماهه امسال ۱۲۱ هزار و ۹۲۲ مورد واقعه تولد در استان تهران به ثبت رسیده است که ۶۲ هزار و ۶۴۰ واقعه مربوط به پسران و ۵۹ هزار و ۲۸۲ واقعه نیز مربوط به تولد دختران بوده است.

وی با اشاره به اینکه در هر ساعت ۲۴ تولد در استان تهران رخ داده است، گفت: آمار ولادت در مدت مشابه سال قبل ۱۱۵ هزار و ۱۴۰ واقعه بوده است بنابراین آمار ولادت ۵.۸۹ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل ثبت احوال استان تهران به آمار چندقلوزایی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: از کل آمار ولادت، ۱۱۷ هزار و ۲۸۱ مورد تک زایی و ۴ هزار و ۶۴۱ مورد نیز چندقلوزایی بوده است که دو هزار و ۲۸۳ مورد دوقلو و ۷۱ مورد سه قلو به ثبت رسیده است.

اعلایی به آمار وفات نیز اشاره کرد و گفت: طی ۷ ماهه اول امسال ۳۰ هزار و ۴۰ واقعه فوت به ثبت رسیده که ۱۷ هزار و ۴۴ مورد مربوط به مردان و ۱۲ هزار و ۹۹۵ مورد مربوط به زنان بوده است.