هزینه غذای یک خانوار چهار‌نفره در ایران حدود ٩٠٠ هزار تومان تمام می‌شود. به گزارش خبرنگار «اعتماد»، بر اساس جدولی که از سوی معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار روزنامه اعتماد قرار گرفته است، هزینه مورد نیاز برای تامین ٢١٠٠ کیلو کالری در حدود ٢۴٧ هزار تومان در ماه می‌شود.

با توجه به اینکه تعداد اعضای خانوارهای شهری ایران غالبا به چهار نفر می‌رسد، برآوردها حاکی از آن است که هر خانوار چهار نفره در حدود ٩٠٠ هزار تومان در ماه هزینه غذایی دارد. این رقم بر اساس متوسط قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن قیمت‌های سطح شهر برآورد شده است، از این رو امکان کاهش این رقم در صورت خرید از میادین میوه و تربار شهرداری تا حدود ٢١٨ هزار تومان برای هر نفر امکان‌پذیر است که در این صورت هزینه غذای خانوار چهار‌نفره حدود ٩٠٠ هزار تومان در ماه می‌شود. باید در نظر داشت این رقم به منزله خط فقر نیست و بر اساس جدولی که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آن را ملاک برآورد خط فقر می‌کند، محاسبه شده است.

در نظر گرفتن هزینه مسکن و سایر هزینه‌ها، آن هم به میزانی که برای حداقل تعیین شده است نشان می‌دهد خط فقر در ایران چه میزان است. دولت‌ها غالبا تمایلی به اعلام خط فقر ندارند چرا که فاصله حداقل دستمزد با این خط فقر همواره مشکل ساز بوده است. برآوردهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد خانوار ایرانی همواره با کسری بودجه روبه‌روست. این بدان معناست که درآمدهای خانوار کفاف تامین هزینه‌ها را نمی‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از درآمد خانوار ایرانی صرف تامین هزینه مسکن و خوراک می‌شود و هزینه سایر بخش‌ها مانند تفریح و آموزش فرهنگ و… جایگاه چندانی در میان خانوار ایرانی ندارد.

بر اساس این گزارش خط مذکور خط فقر غذایی است که در ایران برآورد شده است. به این ترتیب با توجه به نرخ حداقل دستمزد، بسیاری از سرپرستان خانوار برای تامین حداقل‌های زندگی و تامین حداقل‌های غذایی خانوار مجبور به کار کردن بیش از یک نوبت هستند که این امر نه تنها در کاهش کیفیت زندگی تاثیرگذار است بلکه در دراز مدت سبب بروز اختلالات ناشی از خستگی و کار زیاد می‌شود. کاهش کیفیت زندگی نیز سبب می‌شود خانوارها با مشکلات فراوانی برای تامین نیازهای اولیه پرورشی و عاطفی روبه‌رو شوند چرا که ساعات طولانی کار مانع شکل‌گیری روابط درست میان فرزندان و والدین می‌شود.

برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ٧٥ درصد بودجه خانوار در سال گذشته به طور متوسط صرف تامین هزینه‌های غیر خوراکی مانند مسکن، حمل و نقل و آب و برق و سوخت و بهداشت و درمان و تحصیل شده است. بالاترین سهم در این بخش به مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها با ٣٣ درصد سهم از کل هزینه‌ها اختصاص دارد. هزینه زیر با توجه به برآوردهای صورت گرفته از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص سبد غذایی و قیمت‌هایی که از سوی بانک مرکزی به طور هفتگی استخراج می‌شود، برآورد شده است.