مدیرروابط عمومی راه آهن قطارهای شهری از افتتاح ۴ ایستگاه شهیدبهشتی، نوبنیاد، قائم و زین الدین از خط ۳ متروی تهران تا اوایل مهرماه خبر داد.

علی اکبر روح نواز با اشاره به افتتاح ۴ ایستگاه خط ۳ مترو گفت: خط ۳ متروی تهران با ۳۷ کیلومتر طول و ۲۸ ایستگاه، طولانی ترین خط متروی خاورمیانه است که ۴ ایستگاه این خط، به تاکید تشکری هاشمی معاون شهردار تهران تا اوایل مهرماه افتتاح شود.

وی ادامه داد: این خط، جنوب غربی تهران در محدوده بزرگراه آزادگان را به شمال شرقی تهران و محدوده مینی سیتی(ایستگاه قائم) متصل می کند. با تکمیل خط ۳ مترو تهران، روزانه یک میلیون نفر به ظرفیت جابجایی مسافر در این شبکه حمل و نقل زیرزمینی اضافه خواهد شد.

بر اساس گزارش تهران سما، مدیرروابط عمومی راه آهن قطارهای شهری خاطرنشان کرد: ۴ ایستگاه شهیدبهشتی، نوبنیاد، قائم و زین الدین خط ۳ متروی تهران تا اوایل مهرماه سال جاری افتتاح می شود و دیگر ایستگاه های شهر نیز به مرورزمان افتتاح می شود.