با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری از سوی رییس قوه قضاییه، با اعطای مرخصی پایان محکومیت منجر به آزادی و آزادی مشروط مددجویان واجد شرایط موافقت شد.

بر اساس این گزارش، کاهش جمعیت کیفری با اعطای آزادی مشروط از سیاست های کلان قوه قضائیه و سازمان زندانها است که زمینه بازگشت مددجویان را به جامعه و کانون خانواده فراهم می کند و سبب کاهش فروپاشی زندگی خانواده ها و فرهنگ بزه و بزهکاری در جامعه می شود که اجرای این بخشنامه ها و دستورالعملها تاکنون منجر به آزادی تعداد ۲۰۶ نفر از مددجویان این مرکز شده است.