سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی، با اشاره به ماجرای رخ داده در یکی از مراکز درمانی شهرستان ممسنی اظهار داشت: ‌ در این حادثه ناگوار هیچ سرباز یا ماموری از نیروی انتظامی دخالت نداشته است.

سخنگوی نیروی انتظامی افزود: همچنین در ساعات اولیه پس از این اتفاق، خانم جراح با وساطت فرمانده انتظامی استان فارس، آزاد می‌شود.

وی با بیان اینکه آزادی این پزشک بر اساس دستور دادستانی انجام شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط در بیمارستان مذکور عادی است و به فعالیت معمول خود ادامه می‌دهد.

براساس اخبار منتشرشده مقارن ساعت ۴ عصر روز یکشنبه، بیماری به علت ضربه چاقو به قفسه سینه اش به بیمارستان ممسنی منتقل می‌شود و با خانم دکتر رزمجویی جراح بیمارستان تماس گرفته می‌شود و وی بلافاصله بر بالین بیمار حاضر و اقدامات درمانی لازم را انجام می‌دهد و پس از آن در ایستگاه پرستاری مشغول نوشتن پرونده بیمار بوده که بازپرس پرونده وارد اورژانس می‌شود و اظهار می‌دارد بیمار بدحال است و جراح باید بالای سر بیمار باشد.

دکتر رزمجویی به وی اطمینان می‌دهد که اقدامات لازم برای این بیمار انجام شده است. وقتی توضیحات دکتر رزمجویی وی را قانع نمی‌کند و این پزشک از بازپرس می‌خواهد در امور درمان بیمار دخالت نکند.

عدم اجرای دستور بازپرس توسط جراح باعثمی‌شود وی فرمان بازداشت دکتر رزمجویی را صادر و تنها جراح این شهرستان در مقابل دیدگان بیماران و پرسنل بیمارستان با دستبند به بازداشتگاه منتقل شود.

به گفته منابع بیمارستانی وی تا ۱۲ شب در بازداشت بوده و پس از آن به شرط مراجعه در روز بعد آزاد می‌شود.