یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اعلام اسامی استان های دارای تنش شدید آبی گفت: هیچ یک از استان های کشور در وضعیت نرمال آبی نیست.

رضا راعی عزآبادی با اعلام اینکه ۱۷ استان کشور با تنش آبی مواجه هستند و ۴ استان بوشهر، فارس، گلستان و هرمزگان با کمبود آب دست و پنجه نرم می کنند گفت: ۱۰ استان شامل ایلام، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، قزوین، ‌ کرمان، ‌ کرمانشاه، یزد و ‌کهگیلویه و بویراحمد با تنش شدید آبی مواجه هستند.

مدیر دفتر مطالعات مدیریت منابع آب ایران اظهارداشت: ‌با توجه به اینکه شاخص دسترسی به منابع آب به کمبود آب، تنش شدید آبی، ‌تنش آبی قابل تحمل، نرمال و مرطوب تقسیم می شود، هیچ استانی در وضع قابل تحمل، ‌ نرمال و مرطوب قرار ندارد.

راعی با اشاره به اینکه از ۳۱ استان ۲۳ استان نسبت به بلندمدت کاهش بارش دارند گفت: نسبت به پارسال ۱۹ استان کاهش بارش دارند که وضع استان های هرمزگان، ‌ سیستان و بلوچستان خوزستان و ایلام از سایر استان ها بدتر است.

وی گفت: کم آبی یعنی مجموعه آبی که داریم به اندازه مصرف نیست و به عبارت دیگر برای جمعیت منطقه کافی نیست و تنش آبی شدید یک پله بالاتر از کم آبی است که اگر مشترکان صرفه جویی نکنند با مشکل مواجه می شوند و مصرف بیشتر از ذخایر آبی است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: در یکماه گذشته به طور متوسط میانگین بارش یک میلیمتر بوده؛ بنابراین از ابتدای سال آبی(مهر ۹۳) تاکنون میانگین بارش در کشور به ۲۸۳ میلیمتر رسیده است که ۱۴ درصد نسبت به پارسال و ۲۰ درصد نسبت به بلندمدت کاهش نشان می دهد.

راعی با تاکید بر اینکه در ۱۰۰ روز باقی مانده سال آبی بارش موثری نخواهیم داشت افزود: ‌ در این شرایط باید مراقب مصرف آب باشیم. بارش کم موجب شده ۴۸ درصد ظرفیت ۱۵۸ سد مخزنی کشور خالی بماند.

وی ادامه داد: ورودی آب به این سدها ۱۷ درصد و خروجی آبها از این سدها ۵ درصد نسبت به پارسال کاهش نشان می دهد. در حال حاضر، حدود ۲۷ میلیارد متر مکعب آب پشت سدها ذخیره شده که نشان می دهد روان آب ها نسبت به سال گذشته ۴ درصد کمتر است.