معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از افتتاح ۱۶۰۰ حساب بانکی برای دریافت تسهیلات مسکن ۸۰،۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی از زمان آغاز فعالیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم در سه روز کاری اخیر خبر داد.

حامد مظاهریان در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره میزان استقبال از دریافت تسهیلات ۸۰،۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن خانه اولی‌ها گفت: در پنج روز نخست آغاز فعالیت صندوق پس‌انداز مسکن که سه روز آن کاری بوده ۱۶۰۰ حساب با میانگین سپرده‌گذاری ۱۷ میلیون تومان افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت در مجموع ۲۸ میلیارد تومان در بانک مسکن برای دریافت تسهیلات خرید خانه سپرده‌گذاری شده است، افزود: این میزان سپرده‌گذاری در مدت سه روز نشان‌دهنده استقبال مردم از صندوق پس‌انداز یکم است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌ و‌شهرسازی درباره پرداخت تسهیلات ۶۰،۵۰ و ۴۰ میلیونی خرید و ساخت مسکن بدون سپرده‌گذاری به ترتیب برای کلان‌شهر تهران، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر مناطق گفت: پیش از این پرداخت این تسهیلات فقط توسط بانک مسکن مجاز بود؛ اما بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، انحصار بانک مسکن در این زمینه شکسته شد و سایر بانک‌های تجاری کشور نیز می‌توانند نسبت به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت با ارقام مذکور، البته با نرخ بازپرداخت متعارف که در حال حاضر ۲۱ درصد است، اقدام کنند.