سید حسن هاشمی درباره وضعیت کنونی اهداء و خرید و فروش کلیه در کشور که باید بیمار براساس قیمت کنونی ۱۵ میلیون تومان، خودش ۱۴ میلیون تومان پرداخت کند و فقط یک میلیون با عنوان " هدیه ایثار " به اهدا کننده کلیه از طرف یکی از نهادها پرداخت می‌شود، اظهار داشت: مسیر کنونی مسیر درستی نیست، ما باید خانواده‌ها را متقاعد کنیم تا در صورتی که کسی از اعضای خانواده‌شان نیاز به کلیه دارد، خودشان پیش قدم شوند، این اتفاق در کشورهای که اسلامی نیستند و غربی هستند نیز رخ داده است.

وی ادامه داد: اگر هم اکنون دولت بیایید و عنوان کند که کلیه می‌خرد و اسم‌های اینچنین مانند " هدیه ایثار " هم گذاشته می‌شود ماهیت تغییر نمی‌کند.

وزیر بهداشت در پاسخ به این مسئله که ولی نهاد مذکور برای همان یک میلون تومان " هدیه ایثار " بودجه قابل توجه ای را دریافت می‌کند، ادامه داد: " هدیه ایثار " نیز همان کلیه خریدن است، بنابراین باید مسیر صحیحی را انتخاب کنیم، همه کسانی که منابع و تریبون عمومی دارند مانند صدا و سیما مردم را تشویق کنند مبنی بر اینکه خداوند دو کلیه به افراد داده است و می‌توانند با یک کلیه زندگی کنند و نشان دهند کسانی که سالها پیش کلیه اهدا کردند، هم اکنون نیز به زندگی خود ادامه می‌دهند و این ترس و نگرانی را از مردم بگیرند.

هاشمی تصریح کرد‌: خیلی بد است ما در خانواده‌های خودمان بیماری داشته باشیم و منتظر اهدای کلیه باشیم و خودمان به این کار مبادرت نکنیم و برویم کلیه بخریم و آنقدر معطل کنیم تا بیمار از بین برود.

وزیر بهداشت در واکنش به این مسئله که با صحبت‌های شما معلوم می‌شود که تدبیر خاصی را در این زمینه ندارید زیرا شما شورای عالی پیوند تشکیل دادید و انتظار بود در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهید، گفت‌: تدبیر دست شما رسانه‌ها است، به جای اینکه با پول بخواهیم این مسئله را حل کنیم بهتر است با ارتقای فرهنگ عمومی این مشکل حل شود.

هاشمی در پاسخ به این مسئله که ارتقای فرهنگ عمومی یک روزه نمی‌شود و زمان می‌برد بنابراین در حال حاضر این بیماران باید چه کنند؟ و پول سنگین خرید کلیه را چگونه تهیه کنند؟ خاطرنشان کرد: تصورم این است که شماها از ما هم ناامید‌تر هستید، نظر بنده این است که مسیر کنونی به نتیجه نمی‌رسد و خلاف این مسیر صحیح است، بنابراین کار اشتباه را ما نباید ترویج دهیم، براین اساس امیدواریم شماها کمک کنید، به خصوص اطرافیان این بیماران تشویق شوند تا کلیه اهدا کنند، زیرا تا چه زمانی باید بیمار دیالیز شود؟ و هر روز هم تعداد بیماران کلیوی در حال افزایش است.