بر اساس قانون، ساعت رسمی کشور هر سال ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده و ساعت ۲۴ سی‌ام شهریور به حال سابق برگردانده می‌شود.

حرکت تمام وسایل نقلیه عمومی، قطارها و هواپیماها بر اساس ساعت رسمی انجام خواهد شد.