امروز سوره یوسف رو خواندم و چقدر شیرین است این قصه که تمام ابعاد زندگی بشر در آن قرار داده شده داشتم فکر می کردم یوسف نبی با اون همه سیره اخلاقی در نزد برادرانش محبوب نبود تا جایی که حسادت آنان موجبات قتل اورا فراهم آورد و اورا به چاه انداختند
در همین حال و هوا یا د قابیل افتادم اوهم صرف حسادت هابیل رو کشت و حالا بیشتر درک می کنم که خدا چرا می فرماید از شر حسود به من پناه ببروقتی ایشان می فرماید یعنی حسادت زن یا مرد نیروی شیطانی است که تنها خدا می تواند با آن مقابله کند حال مردمی هستند ساده اندیش و عامی که بهره ای از هیچ نبرده اند وبه خاطر عجز و ناتوانی خود فارغ از عیوب خود به مسخره کردن وعیب جویی دیگران می پردازند و بودند کسانی که یوسف رو گناهکار می پنداشتند و برادران یوسف رو صالح ولی امان از اینکه خدا بخواد نگاه قشنگ و نافذ خود ش رو هویدا کنه و کسی رو بخواد عزت بده و اینطور می شود که پس از گذشت سالها برادران یوسف به سجده درآمدند و اورا تکریم کردند.
و این حسادت محدود به داستان هابیل و یوسف در گذشته نیست امروز هم هستند آن برادر و خواهرها و چه قبیح است افرادی که بی بصیرت قضاوت می کنند و پایه بی اعتمادی رو بارورتر می کنند.
خدایا به حق همه خوبانت دلهای مارا مصفا کن از حسد وبخل و کبرکه قطعا نبود این صفات یعنی در بهشت زندگی کردن خدایا مهدی فاطمه هم به خاطر این سه خصلت بد ادمهای روزگار ما فرجش نرسیده است.
شما به دل خوبان نگاه کن ودر فرجش تعجیل بفرما و او که بیاید روزهای خوب هم خواهد آمد
لیلا اسدی