معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، نسبت به موضوع انتشار اسامی متخلفان روغن پالم، واکنش نشان داد و گفت: اگر نظر دادستان، انتشار اسامی شرکت های لبنی متخلف باشد، ما مشکلی برای اعلام آنها نداریم.

دکتر رسول دیناروند اظهارداشت: ما همواره تخلفات در حوزه غذا و دارو را اطلاع رسانی کرده و می کنیم.

وی به موضوع روغن پالم اشاره کرد و گفت: در مورد پالم قضیه مقداری متفاوت است. پالم از دید ما تخلفی بود که وزارت بهداشت با آن برخورد کرد اما فکر کردیم در آن شرایط اطلاع رسانی موضوع پالم ممکن است فراتر از آن جرمی که اتفاق افتاده است، زیان ایجاد کند.

دیناروند ادامه داد: در واقع، تصور کردیم دستگاه های مسئول باید از این موضوع اطلاع پیدا کنند. بنابراین، به تمام دستگاه هایی که مسئولیت داشتند فهرست متخلفان را اعلام کردیم. دستگاه قضایی، مجلس شورای اسلامی و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور، لیست متخلفان پالم را در اختیار دارند.

رئیس سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: اطلاع رسانی در مورد پالم را اگر دستگاه های مربوطه به صلاح می دانند، انجام می دهیم. اگر چنین نظری را دادستان دارد حتماً انجام می شود و مشکلی برای اعلام اسامی متخلفان پالم وجود ندارد و در اسرع وقت اعلام می کنیم. اگر به صورت مکتوب و رسمی نظر دادستان را دریافت نماییم حتما اعلام می کنیم و نگران اعلام اسامی متخلفین نیستیم.

وی افزود: شرکت های لبنی که مشمول این تخلف بوده اند تعدادشان کم است. ضمن اینکه پس از شناسایی تخلف، بسیاری از این شرکت ها، جلوی تولید محصول خود را گرفته اند و اگر محصولی تولید شده با اجازه معاونت غذا و دارو بوده است.