جمعی از فارغ التحصیلان دندانپزشکی خارج از کشور با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین تکلیف نحوه پذیرش خود در داخل کشور شدند.

تجمع کنندگان خواهان رعایت حقوق آموزشی و تحصیلی خود مطابق با قوانین و روال ۲۳ دوره گذشته و حمایت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هستند.

به گفته این تجمع کنندگان که مدت شش ماه است پیگیر تعیین تکلیف و روشن شدن وضعیت خود هستند، در ۲۳ دوره گذشته فارغ التحصیلان دندانپزشکی خارج از کشور در داخل پذیرش می شدند و واحدهای تکمیلی را در داخل می گذراندند.

آنها می گویند: تجمع کنندگان در مدت شش ماه اخیر پنج بار با کمیسیون های بهداشت و درمان و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جلساتی برگزار کرده اند اما وزارت بهداشت اعلام می کند که شرایط پذیرش این افراد را برای گذرندان دوره های تکمیلی ندارند.

یادآور می شود این افراد روز سه شنبه هفته گذشته نیز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند.