به گزارش ملت ایران به نقل از ایرنا، ' مجید نامجو ' روز شنبه در این مراسم با بیان این که وزارت نیرو تلاش می کند تا جایی که امکان دارد مراجعه حضوری مردم برای پرداخت قبوض را کم کند، گفت: از مدتها قبل مردم می توانستند با مراجعه به دفاترپیشخوان دولت از خدمات آب و برق از قبیل دریافت انشعابات و پرداخت قبوض استفاده کنند که این خدمات در کل کشور بجز یک استان قابل ارایه است.

وی افزود: همچنین وزارت نیرو از مدتها قبل به دنبال این بود که مردم در منازل و از طریق تلفن، قبوض آب و برق را پرداخت کنند که در این راستا سامانه الکترونیکی پرداخت قبوض آب و برق راه اندازی شد.

نامجو خاطرنشان کرد که این سامانه شش استان و کلانشهرهای کشور مشتمل بر ۳۵ درصد مشترکان را تحت پوشش قرار می دهد.

وزیر نیرو افزود: برای استفاده از خدمات آب و برق، مردم می توانند با سامانه ۱۵۲۱ برای برق و ۱۵۲۲ برای آب تماس گرفته و با استفاده از کد و رمز قبض، هزینه را پرداخت کنند.

نامجو با تاکید براین که به دنبال حذف قبض های کاغذی هستیم، خاطرنشان کرد: تا زمان اطمینان از عملکرد موفق سامانه الکترونیکی صدور قبض، قبضهای کاغذی صادر خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای تسریع درفرایند پرداخت قبوض، باید مذاکراتی را با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشیم تا این وزارتخانه سامانه های خود را تقویت کرده و خدمات بهتری را ارایه دهد.

به گفته وزیر نیرو با همت دست اندرکاران این سامانه، بخش اعظم مناطق کشور تا پایان سال تحت پوشش قرار می گیرد.