شهرام جزایری گفت: به هیچ وجه دوست ندارم حاشیه های " شهرام جزایری " پررنگ تر شود.

وی چند روز پس از آزادی از ۱۳ سال حبس، این دوره را بسیار سخت توصیف کرد و گفت: برنامه اصلی ام اکنون این است که آسیب های وارد شده به خانواده و فرزندانم را کنترل و تا حد توان، گذشته را برایشان جبران کنم.

جزایری در خصوص مصاحبه ای که چند روز پس از آزادی به نقل از او در برخی خبرگزاری ها منتشر شد، افزود: همه آن مطالب را تکذیب می کنم چرا که من قصد مصاحبه نداشتم اما متأسفانه استفاده ناصحیحی از شرایط صورت گرفت.

وی گفت: من به دفتر وکیلم آقای علیزاده طباطبایی دعوت شدم و وقتی آنجا مراجعه کردم با تعدادی خبرنگار روبرو شدم و از آنها خواستم هیچ چیزی از زبان من پخش نکنند چون دوست ندارم حاشیه های شهرام جزایری پررنگ تر شود.

جزایری افزود: من به اندازه کافی مدتی موضوع بودم و واقعاً قصد ندارم دیگر موضوع رسانه ای شوم و به اندازه کافی برای شرایطی که پیش آمد گرفتاری درست کردم.

وی گفت: امیدوارم شرایط به گونه ای باشد تا به روال عادی زندگی ام برگردم.

جزایری از برنامه اقتصادی که در آینده دارد، افزود: روال عادی زندگی من که فردی عام هستم این است که در رسانه ها پررنگ ظاهر نشوم چرا که آدم های بزرگ، سیاسی و شاخص باید در رسانه ها باشند.

وی گفت: من ۱۳ سال تلاش کردم این موضوع رسانه ای شدن را محدود و کنترل کنم اما نمی دانم چه عاملی است که موجب می شود هر از چندگاهی حرکاتی در موضوع من صورت گیرد که جذاب و رسانه ای باشد.

جزایری خود را فردی ساده، عوام، مدیر بخش خصوصی و فعال اقتصادی معرفی کرد و افزود: اگرچه بی نهایت به عزیزان و زحمت کشان عرصه سیاسی کشور احترام می گذارم اما سیاسی نبودم و سیاست را دوست ندارم و دانش و تخصص و علاقه کافی در این عرصه را هم ندارم و به همین دلیل همیشه از آن اجتناب کرده ام.

جزایری افزود: همه حبس هایی که گرفتم اشد بود و همه حبس های اشد را کشیدم و به نظرم می رسد که چیزی دیگر نمانده است.

وی از اولویت های اصلی اش پس از آزادی از زندان گفت: واقعاً صادقانه عرض می کنم که آسیب های جدی به خانواده ام وارد شد و به نظر می رسد سال ها رفع این آسیب ها ادامه داشته باشد اما به هر حال من فعالی اقتصادی و مدیر بخش خصوصی ام و تجربه دارم و دانشی را برای خود کسب کرده ام.

جزایری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در این چند روز پس از آزادی پیشنهاد کار داشته اید یا نه؟ گفت: هر کس با من مواجه می شود فعالیت اقتصادی را پیشنهاد می کند و گاهی از من مشورت می خواهد.

وی افزود: حتی در زندان هم که بودم زندانیان و دیگر ملاقات کنندگان سوالاتی از من می کردند.