پارلمان بریتانیا با به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین موافقت کرد.

پارلمان بریتانیا از دو مجلس عوام(نمایندگان) و لُردها(سنا) تشکیل شده است. این رای گیری درباره وضعیت فلسطین در مجلس نمایندگان انجام شد.

نتیجه این رای گیری برای دولت بریتانیا الزام آور نیست. دولت بریتانیا نیز اعلام کرد نتیجه رای گیری نظر کابینه لندن را تغییر نمی دهد.

قبل از رای گیری، مجلس نمایندگان در پارلمان بریتانیا شاهد تبادل نظر نمایندگان مخالفت و موافق به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین بود.

براساس نتیجه این رای گیری در پارلمان بریتانیا، ۲۷۴ رای مثبت در مقابل ۱۲ رای منفی دریافت شد.
در مصوبه پارلمان بریتانیا آمده است: این مجلس معتقد است که دولت بریتانیا برای مشارکت در زمینه سازی ایجاد راه حلی براساس دو دولت از طریق مذاکرات، باید دولت فلسطین را در کنار دولت اسرائیل به رسمیت بشناسد.

این رای گیری به شدت از سوی کابینه اسرائیل و مقامات فلسطینی پیگیری می شد زیرا آن را شاخصی از جهت گیری اروپایی ها برای به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین می دانستند.

این رای گیری در حالی انجام شد که دولت جدید سوئد نیز به تازگی اعلام کرد قصد دارد دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. این اقدام باعثانتقاد شدید اسرائیل شده است.

اسرائیل می گوید به رسمیت شناخته شدن کشور و دولت فلسطین تنها باید از طریق مذاکرات دو جانبه اسرائیل و فلسطین انجام شود.

نتیجه این رای گیری می تواند به تلاش های دولت خودگردان فلسطین برای جلب نظر کشورهای جهان و به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک دولت مستقل از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد کمک کند.

در حال حاضر دولت خودگردان فلسطین در سازمان ملل متحد تنها عضو ناظر است. فلسطین برای به دست آوردن عضویت کامل و حق رای در سازمان ملل نیازمند کسب موافقت شورای امنیت است. بریتانیا یکی از اعضای دائم و دارای حق رای وتو در شورای امنیت است.

هم اکنون دولت بریتانیا، کشور و دولت فلسطین را به رسمیت نمی شناسد اما اعلام کرده است هر گاه بداند این اقدام به تلاش ها برای صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل کمک خواهد کرد دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.