مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران با بیان اینکه کنترل مکانیزه محدوده زوج و فرد در دستور است گفت: عملیات اجرایی نصب دوربین های نظارتی و ثبت تخلفات در ۱۰ معبر ورودی و خروجی محدوده زوج فرد آغاز شده است که امیدواریم تا اسفندماه این طرح کامل شود.

ایلوش وزیری با بیان این مطلب اظهار کرد: ۱۸۰ معبر ورودی و خروجی در محدوده زوج و فرد وجود دارد که در تلاشیم کل این معابر را به سیستم ثبت تخلفات و دوربین های نظارتی مجهز کنیم تا امکان نظارت دقیق بر ترددها در این محدوده فراهم شود.

وی با بیان اینکه تجهیز تمامی معابر ورودی و خروجی محدوده زوج و فرد تا اسفندماه در دستور کار است گفت: پس از اعمال محدودیت تردد در محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۵۸ که هدف کاهش آلودگی هوا در نتیجه تردد کمتر خودروهای شخصی و تک سرنشین در این محدوده انجام شد در سال ۱۳۸۴ محدودیت تردد دیگری با هدف کاهش حجم ترافیک که دلیل اصلی آلودگی بیش از حد هوای کلانشهر تهران بود به اجرا درآمد. در نتیجه اجرای این طرح می بایست خودروها به صورت نوبتی و با توجه به رقم سمت راست پلاک آن ها(زوج یا فرد بودن آن) در معابر واقع در محدوده این طرح تردد می کردند.

وی افزود: تاکنون عملیات کنترل ورود به این محدوده به وسیله نیروی انسانی پلیس انجام می شد اما به دلیل کمبود نیروی انسانی همواره تعداد زیادی خودروهای غیرمجاز وارد این محدوده می شدند، به همین دلیل تصمیم گرفته شد ثبت تخلف برای خودروهای غیرمجاز در این محدوده به صورت مکانیزه انجام شود.

وزیری تاکید کرد: پیش بینی می شود با اجرای کنترل مکانیزه محدوده زوج و فرد، شاهد کاهش تخلفات و ورود غیر مجاز خودروها به این محدوده باشیم و اهداف اجرای طرح زود و فرد محقق شود.