به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، از کل موارد غرق شدگی در پنج ماهه سال جاری ۴۴۳ نفر مرد و ۶۵ نفر دیگر زن بودند.

بر اساس این گزارش در این مدت استان های خوزستان با ۸۶ نفر، مازندران با ۸۰ نفر و گیلان با ۵۷ نفر بیشترین موارد مرگ بر اثر غرق شدگی را داشته اند.

همچنین در این مدت بیشترین آمار تلفات ناشی از غرق شدگی با ۱۹۴ نفر در مرداد و کمترین آن با ۵۲ مورد در فروردین به ثبت رسیده است.

در مرداد امسال ۱۹۴ نفر بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۶ درصد افزایش یافته است.

این گزارش می افزاید: در پنج ماهه نخست سال جاری بیشترین موارد غرق شدگی به ترتیب در رودخانه ها با ۱۴۵ نفر و مناطق خارج از طرح ایمن سازی شده دریا با ۱۱۴ مورد گزارش شده است در حالی که مرگ بر اثر غرق شدگی در محدوده های طرح ایمن سازی شده دریا در این مدت تنها چهار نفر بوده است. به همین دلیل به هموطنان توصیه می شود برای پیشگیری از بروز حوادثناگوار تنها مناطق ایمن سازی شده را برای شنا کردن انتخاب کنند.

پس از رودخانه و دریا به ترتیب استخر با ۶۶، دریاچه مصنوعی با ۵۰، کانال با ۴۸، دریاچه طبیعی و چاه هر کدام با ۱۳ و سایر مکان ها با ۵۵ نفر بیشترین آمار تلفات ناشی از غرق شدگی را در این مدت به خود اختصاص داده اند.