سید رضا شجاعی کیاسری در پاسخ به اینکه ۱۰ نماینده مجلس از کمیسیون آموزش خواسته اند فانی وزیر آموزش پرورش را برای پاسخ به سوالات به مجلس فرابخواند گفت: مشکلات آموزشی، ضعف نطارت ها، حمایت نکردن و به روز رسانی نشدن موسسات آموزشی و نداشتن اشراف به امور محوله بخشی از دلایل حضور فانی در مجلس است. به اعتقاد من وزیر آموزش و پرورش در انتصاب مدیران هم سیاسی کاری کرده در حالی که باید اعتدال محور کارها باشد.

این نماینده مجلس گفت: اگر در کمیسیون قانع نشدیم پرونده وزیر به صحن مجلس خواهد رفت.