به گزارش ملت ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز مجلس با بررسی بندهای الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه، بند الحاقی ۴ و ۵ این لایحه از قسمت درآمدها را تصویب کردند.

بهارستان نشینان با تصویب بند الحاقی ۴ ماده واحده به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند به ازای واگذاری پلاک خودرو اعم از نو، شماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک مبلغ ۴۰۰ هزار ریال دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید.

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند الحاقی ۵ ماده واحده، تعرفه غرامت موضوع ماده ۱۱ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب ۱۳۴۵، حداقل ۴ میلیون ریال و حداکثر ۲۵ میلیون ریال تعیین کردند.