سرهنگ حجت اله واعظی نژاد در این باره اظهار داشت: برابر ابلاغیه اخیر ستاد کل نیروهای مسلح، مشمولان متولد ۱۳۷۲ و ما قبل که تا پایان سال ۱۳۹۰ به سن مشمولیت رسیده و به دلایلی تا کنون به خدمت اعزام نشده و دارای غیبت هستند چنانچه تا پایان سال ۹۳ خود را معرفی و به خدمت اعزام شوند، در شمول مقررات کسرخدمت ایثارگران مصوب سال۹۰ قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: مشمولان غایب مورد اشاره که ازاول فروردین ماه ۱۳۹۴ و بعد آن، به خدمت اعزام شوند نمی توانند از کسرخدمت ایثارگری سال ۹۰ استفاده کنند.

واعظی نژاد افزود: مقررات کسرخدمت ایثارگری مصوب سال ۹۰، برای مشمولان غیر غایب متولد سال ۱۳۷۲ و ما قبل که به دلایل قانونی مانند ادامه تحصیل، تاکنون به خدمت اعزام نشده و در آینده در مهلت های قانونی به خدمت اعزام می شوند کماکان به قوت خود باقی است.

معاون مشمولان و امور معافیت های این سازمان با تاکید بر اینکه مهلت داده شده برای بهره مندی از تسهیلات کسرخدمت برای مشمولان غایب تا پایان سال ۹۳ است و قابل تمدید نیست گفت: مشمولان غایب برای بهره مندی از تسهیلات مذکور، در اولین فرصت ممکن درخواست خود را برای اعزام به خدمت، از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس + ۱۰) به ثبت رسانند تا امکان اعزام آنان تا پایان سال ۹۳ فراهم شود، زیرا ملاک بهره مندی از تسهیلات کسرخدمت برای مشمولان غایب اعزام به خدمت آنان در سال جاری است.