دو فوریت طرح الزام شهرداری تهران، برای ارائه لایحه جامعی به منظور کمک به خسارت دیدگان حوادثطبیعی در شهر تهران در جریان برگزاری هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

احمد مسجدجامعی رئیس شورای اسلامی شهر تهران پیش از بررسی طرح مذکور خاطر نشان کرد: این طرح بخشی از سند در دست تهیه کمیسیون نظارت شورا مبنی بر بررسی حقوقی و قانونی وظایف دستگاه های ذی مدخل در ارتباط با حوادثغیر مترقبه شهر تهران است.

وی در ادامه یاد آور شد: به دلیل سرگردانی شهروندان حادثه دیده طوفان در تهران، از کمیسیون نظارت و حقوقی شورا خواستیم تا پیش از ارائه طرح جامع اصلی، تکلیف خسارت حادثه دیدگان و نحوه کمک رسانی به آنها هرچه سریعتر تعیین و مشخص شود. بنابراین طرح فوق تنها برشی از آن طرح جامعی است که کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در آینده ارئه خواهد کرد.

پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا ضمن تایید سخنان رییس شورا خاطر نشان کرد: این طرح با استفاده از نظرات دستگاه های ذی ربط در ستاد حوادثغیر مترقبه کشور تهیه شده است. در طرح اصلی که تهیه آن روبه اتمام است مباحثبیمه ایی و ایجاد صندوقی برای ذخیره سازی اعتبارات مورد نیاز در مواقع اضطراری نیز دیده شده است.

مهدی چمران عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز یادآور شد؛ تصویب چنین طرحی این تصور را به وجود نیاورد که از این پس شهرداری تهران، خسارت های احتمالی حوادثغیر مترقبه را پرداخت خواهد کرد؟ چرا که از نظر حقوقی، وظیفه ایی برای پرداخت مالی به خسارت دیدگان حوادثغیرمترقبه ندارد چراکه ستاد مستقر در وزارت کشور مسوول اصلی پرداخت خسارتهاست.

محمدمهدی تندگویان نیز پیشنهاد داد در این طرح پرداخت خسارت برای درختانی که از بین می روند نیز در نظر گرفته شود.

وی در ادامه گفت: در جهت تشویق خفظ باغات، بهتر است تسهیلاتی را برای باغ داران و دارندگان فضاهای سبزی که در چنین حوادثی دچار خسارت می شوند در نظر گرفته شود.

در نهایت طرح مذکور به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

در ماده واحده طرح آمده است که شهرداری تهران می بایست ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با در نظر گرفتن وظایف و اعتبارات در نظر گرفته شده سازمان ذی ربط در حوادثغیر مترقبه کشور و سایر قوانین و مقررات، لایحه جامعی به منظور کمک به خسارت دیدگان حوادثطبیعی آنی در شهر تهران تهیه و به شورا ارائه کند.