علی اصغر فانی در اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور با اشاره به اینکه یکی از راهبردهای آموزش و پرورش ارتقای کیفیت آموزشی است، گفت: زمانی در آموزش و پرورش ۱۹ میلیون دانش آموز داشتیم و حتی در مدارس اطراف تهران مدارس ۶ شیفته وجود داشت و آنجا بحثکیفیت مطرح نبود در حالی که امروز آن ۱۹ میلیون دانش آموز به ۱۲ میلیون کاهش یافته اما تجهیزات و امکانات آموزشی تنها ۱.۵ برابر افزایش یافته است.

وی افزود: استراتژی امروز آموزش و پرورش ارتقای کیفیت است و اگر فرصت را از دست دهیم یقینا ظلم بزرگی به آموزش و پرورش کشور کرده ایم بنابراین باید این استراتژی را قبول کنیم و در برنامه ریزی های خود به آن توجه داشته باشیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سند تحول بنیادین سه مرحله دارد گفت: این سه مرحله شامل تدوین، تصویب و نقشه راه است که در این راه نیاز مقدمات اجرایی کردن سند داریم.

وی ادامه داد: این سند ۶ ساحت تربیت اقتصادی و اخلاقی، تربیت سیاسی و اجتماعی، تربیت اقتصادی و حرفه ای، تربیت علمی و فناورانه زیبایی شناسی و هنری و تربیت زیستی و بدنی را شامل می شود.

فانی با اشاره به اینکه در بخش دولتی ۱۱.۵ میلیون دانش آموز داریم که از طریق یک میلیون معلم اداره می شوند، گفت: یعنی به ازای هر ۱۱.۵ دانش آموز یک معلم داریم در حالی که در کشورهای پیشرفته این عدد ۱۴ به یک است.

وی در ادامه اظهار داشت: حدود ۳۴ درصد نیروهای انسانی آموزش و پرورش بیرون کلاس درس و ۶۵۰ هزار نیروی انسانی داخل کلاس هستند که این نسبت صحیح نیست؛ یعنی نیروهای پشتیبانی آموزش و پرورش حدود نیمی از نیروهای اصلی هستند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مصلحت نیست که تعداد نیروی آموزش و پرورش را افزایش دهیم، گفت: معتقدم ۱۱.۵ میلیون دانش آموزی که در حال حاضر در مدارس ما مشغول به تحصیل هستند می توان از طریق ۸۰۰ پرسنل آموزش و پرورش به خوبی اداره شوند البته به این شرط که نیروی انسانی به لحاظ جنسیت، رشته و موقعیت جغرافیایی درست انتخاب شده باشد.

فانی تصریح کرد: در حال حاضر ۸.۵ درصد دانش آموزان در مدارس غیر دولتی آموزش می بینند که این درصد باید در دو سال آینده به ۱۲ درصد افزایش یابد.

وی درباره عملیاتی کردن بودجه آموزش و پرورش گفت: امروز مدیران مدارس هیچ اختیاری از خود ندارند و این باعثشده در هزینه های مدارس و بهره وری نیروهای انسانی با مشکل جدی روبرو باشیم. امسال بودجه ریزی عملیاتی را در نیم درصد مدارس اجرا خواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال طرح تعالی مدارس در پنج هزار و ۷۰۰ مدرسه اجرا می شود که این طرح گامی در راستای مدرسه محوری است.