دکتر محمد حاجی آقاجانی در دومین اجلاس معاونین درمان، روسا و مدیران بیمارستانهای سراسر کشور، افزود: اولویت وزارت بهداشت طی امسال حل دو معضل دارو و همچنین مشکلات حوزه درمان بود و به دنبال اجرای راهکارهایی کنترل مباحثمربوط به حوزه دارو و پس از آن با اجرای طرح تحول سلامت، زمینه برقراری آرامش به دو حوزه دارو درمان فراهم شد.

وی ادامه داد: به این ترتیب با برقراری این آرامش زمینه ای فراهم شد تا وزارت بهداشت بتواند در ادامه طرح تحول، اقدامات زیربنایی و عمده دیگری را نیز انجام دهد.

آقاجانی به توجه ویژه وزارت بهداشت به امر پیشگیری و بهداشت اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت بر این موضوع حساس است تا بتوانیم حرکت متوازن و همه جانبه ای را در حوزه وزارت بهداشت هم در مقوله بهداشت، پیشگیری و درمان و هم در حوزه دارو، آموزش و پژوهش شاهد باشیم.

وی افزود: در حال حاضر در فاز سوم طرح تحول نظام سلامت قرار داریم. فاز نخست آن از اول آبان ماه ۹۲ طی شش ماه کار مطالعاتی و تدوین برنامه آغاز شد. از ۱۵ اردیبهشت ماه نیز به تدریج برنامه های طرح تحول کلید خورد، سه ماه فاز استقرار این برنامه به طول انجامید و از ۱۵ اردیبهشت ماه رسما فاز سوم یعنی پایش، ارزیابی و نظارت برنامه ها آغاز شده است.

آقاجانی گفت: در فاز سوم چندین اتفاق خواهد افتاد؛ حضور همکاران و بازرسان دبیرخانه ستاد تحول در دانشگاه ها و بیمارستان های سراسر کشور از جمله این اقدامات است. طرح تحول در دو استان مرکزی و آذربایجان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است. سایر استان ها نیز به تدریج مورد بررسی قرار می گیرند.

معاون وزیر بهداشت افزود: در مرکز ملی تحقیقات سلامت نیز تدوین شاخص های طرح تحول نظام سلامت آغاز شده است و در هفته دولت اولین گزارش در باب شاخص های ملی این طرح اعلام خواهد شد.