محمدجواد کولیوند با بیان این که طرح ساماندهی و تمرکززدایی از تهران با حضور معاون رییس جمهور و معاون وزیر راه در کمیسیون ها ی تخصصی بررسی شد گفت: بر اساس این طرح دولت با تشکیل شورایی موضوع ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری را بررسی و طی حداکثر ۲ سال نتایج مطالعات را اعلام می کند.

وی ادامه داد: در جلساتی که با حضور مسئولان دولتی برگزار شد پیش بینی شد هزینه مطالعاتی از بودجه نیم درصد اعتبارات وزارت راه و معاونت راهبردی تامین شود.

کولیوند با بیان این که کلیات این طرح در صحن علنی رای آورده است گفت: باید ۴ ماده طرح ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی نیز در صحن بررسی و به رای گذاشته شود.

به گفته وی این طرح در شورایی با حضور ۸ وزیر، رییس شورای شهر، شهردار تهران، نمایندگان مجلس و پدافند غیر عامل، رئیس ستاد مشترک ارتش، رئیس معاون راهبردی رئیس جمهور و… بررسی می شود.

کولیوند اضافه کرد: اگر این شورا بر اساس مطالعات انجام شده به گزینه انتقال پایتخت رسید٬ دولت باید لایحه انتقال پایتخت را با نقطه یابی و همچنین برآورد منابع مالی مورد نیاز به مجلس ارجاع دهد و اگر نتایج مطالعات ساماندهی پایتخت سیاسی و اداری کشور بدون جابه جایی مکانی بود باید با لایحه ای در این باره به مجلس ارائه شود.