رییس انجمن تالاسمی کشور گفت: در مجموع ۲۰ هزار نفر از جمعیت کشور به انواع بیماری تالاسمی مبتلا هستند.

دکتر ˈمجید آراستهˈدر گفت و گو با ایرنا افزود: از این میزان ۱۶ هزار و ۷۰۰ نفر مبتلا به تالاسمی ماژور(شدید)، یک هزار و ۸۰۰ نفر مبتلا به تالاسمی داسی شکل و یک هزار و ۵۰۰ نفر به تالاسمی نادر مبتلا هستند.

وی ادامه داد: تالاسمی داسی شکل نوعی از تالاسمی است که در مناطق جنوبی کشور از جمله استان های فارس، سیستان و بلوچستان و هرمزگان شیوع بیشتری دارد.

رییس انجمن تالاسمی کشور خاطرنشان کرد: تظاهر بیماری تالاسمی داسی شکل با انواع دیگر تالاسمی متفاوت است چرا که نیاز به خون آنها کمتر بوده اما به هرحال به تزریق خون نیاز دارند.

آراسته با تاکید بر اینکه اساس درمان در تالاسمیˈتزریق خونˈ و سپسˈداروهای آهن زداˈ است، افزود: در جلسه مشترک با وزیر بهداشت، مقرر شد که مشکلات ناشی از توزیع داروهای تالاسمی برطرف شود.

رییس انجمن تالاسمی کشور یادآور شد: مشکلات دارویی بیماران تالاسمی از تحریم ها ناشی می شود و تداوم تحریم ها از سوی کشورهای غربی عملا دسترسی نظام دارویی کشور به دارو را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، هرچند که در کنار حل مسائل درمان این قشر باید به ایجاد اشتغال و مسکن آنها نیز توجه شود.