ملت ایران:قشر تحصیلکرده ایرانی در سال های اخیر به دلایل گوناگون ایران به قصد زندگی در کشورهای مختلف جهان ترک کرده اند. این پدیده آنچنان رواج داشته است که در چند سال گذشته صندوق بین المللی پول، ایران را از نظر مهاجرت نخبگان در رتبه نخست قرار داد.
هفته نامه متن نوشت، آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد چهار تا پنج میلیون مهاجر ایرانی در ۲۲ کشور جهان سکونت دارند که سهم آمریکا یک میلیون و ۴۰۰هزار مهاجر ایرانی است. بیش از یک چهارم ایرانی تبارهای آمریکا دارای مدارک فوق لیسانس و دکترا هستند.
امارات متحده عربی با ۸۰۰هزار ایرانی در رده دوم و کشورهای انگلستان و کانادا هرکدام با ۴۱۰ هزار، آلمان با ۲۰۰هزار، فرانسه با ۱۵۵ هزار و سوئد با ۱۱۰هزار ایرانی از لحاظ سکونت ایرانیان در کشورهای خارجی در رده های بعدی قرار دارند.


خروج نخبگان
فرار مغزها اولین باری نیست که از سوی جامعه شناسان و کارشناسان فرهنگی مطرح می شود این موضوع در دهه های پیش هم در کشور وجود داشته است، اما در سال های اخیر روند خروج جوانان به ویژه دانشجویان به گونه ای بوده است که بسیاری از افراد نسبت به خروج جوانان از کشور واکنش نشان داده اند. همچنین آمارهای موجود از افزایش خروج از کشور نخبگان ایرانی حکایت دارد؛ این در حالی است که محمود احمدی نژاد بارها و بارها در واکنش به منتقدان افزایش روزافزون «فرار مغزها»، تعبیر فرار مغزها از ایران را تعبیری «غلط» دانسته و گفته است: «ما فرار مغز نداریم زیرا می بینیم بسیاری از ارزش های فرهنگی ملت های شرق آسیا حاصل سفر ایرانی هاست.
ایرانیان هرجا باشند منشاء خیر و برکت و پیشرفت هستند» با این حال براساس پژوهش علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران، روند خروج جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور افزایش یافته است. براساس آمارهای این پژوهشگاه ۲۵درصد از مجموع تحصیلکردهای ایران درکشورهای توسعه یافته زندگی می کنند که نزدیک به ۴۰درصد از این مهاجران را زنان نشکیل می دهد، پنج هزار و ۶۲۶جوان ایرانی در دانشگاه های این کشورها ثبت نام کرده اند که نسبت به سال قبل ۱۹درصد افزایش داشته است.»
آمارهای مرکز علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران همچنین نشان می دهد در ۸۰روز نخست سال ۹۱ بیش از هزار جوان ایرانی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته اند که بیشتر ۲۲ ساله هستند وبا هزینه شخصی دست به مهاجرت زده اند. همچنین به گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۹ ایران بین ۹۱ کشور توسعه یافته رتبه نخست را در مهاجرت نخبگان به دست آورده است.
براساس همین گزارش سالانه۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار ایرانی تحصیلکرده برای خروج از کشور اقدام می کنند. همچنین براساس آمار ارائه شده از سوی مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۸۹،۶۰هزار نخبه ایرانی از کشور مهاجرت کرده اند که اغلب از نخبگان المپیادهای علمی و ترازهای برتر دانشگاه ها بوده اند.

در چند سال گذشته صندوق بین المللی پول، ایران را از نظر مهاجرت نخبگان در رتبه نخست قرار داد، همچنان اخباری منتشر شده است که براساس آن بسیاری از فرزندان مسئولان ارشد کشور هم که برای ادامه تحصیل به خارج از ایران رفته اند. علاقه ای به بازگشت ندارند. سایت «جوان آنلاین» گزارش کرده که سه هزار نفر از فرزندان مقامات ایرانی که در کشورهای خارجی مشغول به تحصیل هستند حاضر به بازگشت به ایران نیستند.
این سایت نوشته است از حدود سه سال پیش، مجلس، وزارت علوم و امور خارجی تلاش هایی را برای بازگرداندن فرزندان مسئولان آغاز کرده اند، البته تلاش های آنها تاکنون بی نتیجه بوده است. بسیاری از کارشناسان اجتماعی و فرهنگی معتقدند که مهاجرت نخبگان و همچنین عدم بازگشت بسیاری از جوانان به کشور به علت شرایط نامناسب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور است که دولت به ویژه در چند سال اخیر، برای حل این مسائل برنامه های راهبردی نداشته است.