به گزارش ملت ایران به نقل از تسنیم، محمدرضا بیدخام درباره کدهای خدماتی که در استان تهران می توان به رایگان با آن ها مکالمه کرد، گفت: در حال حاضر در استان تهران تماس با ۱۴ کد خدماتی رایگان محسوب می شود که کد ۱۱۸ از جمله این کدهاست.
وی با بیان این که طبق مصوبات سازمان تنظیم مقررات برخی کدهای خدماتی از قابلیت آن برخوردار هستند که به طور رایگان ارائه شوند، یادآور شد: در حال حاضر در استان های تهران و البرز به طور میانگین ماهانه حدود ۲۰ میلیون تماس با ۱۱۸ صورت می گیرد.
او در ادامه از ۱۱۸، مرکز فوریت های پلیس(۱۱۰)، مرکز فوریت های پزشکی(۱۱۵)، آتش نشانی(۱۲۵)، ارتباط با دولت(۱۱۱)، ستاد خبری اداره کل اطلاعات(۱۱۳)، سپاه پاسداران(۱۱۴)، امداد شرکت برق(۱۲۱)، امداد شرکت آب(۱۲۲)، اورژانس اجتماعی(۱۲۳)، تعزیرات و مبارزه با گرانفروشی(۱۲۴)، مشاور قوه قضائیه(۱۲۹)، اطلاعات داروخانه ها(۱۹۱)، و امداد شرکت گاز(۱۹۴) به عنوان دیگر کدها یاد کرد که در حال حاضر تماس با آن ها در داخل تهران رایگان محسوب می شود.