ملت ایران: مشترکان اعتباری همراه اول اگر به دلایلی در وارد کردن پین شارژ، پنج بار اشتباه کنند، خطشان به لیست سیاه(black list) وارد می شود.
همچنین اگر مشترکی بیش از سه بار شماره پین خود را اشتباه وارد کند، سیم کارتش به صورت اتوماتیک قفل شده و شماره puk از مشترک خواسته می شود و مشترکانی که شماره پپن و پوک خود را به دلایلی ندارند، می توانند فقط از طریق مراکز تلفن ثابت اقدام کنند.
پیش از این عنوان شده است که وصل سیم کارت مفقودی ۲۰ هزار ریال هزینه دارد که سهم دفاتر هشت هزار ریال و سهم اپراتور ۱۲ هزار ریال است؛ همچنین تعرفه وصل شخصی و وصل تعهد به نام زدن هم ۲۰ هزار ریال است که سهم دفاتر از این بابت هشت هزار و سهم اپراتور ۱۲ هزار ریال اعلام شده بود.
اما وصل بدهی ۲۰ هزار ریال که سهم دفاتر هشت هزار و اپراتور ۱۲ هزار ریال است و وصل محدودیت مکالمه(ماهانه) مبلغ تعرفه شش هزار ریال است که سهم دفاتر دو هزار و ۴۰۰ ریال و اپراتور سه هزار و۶۰۰ ریال است و قطع محدودیت مکالمه رایگان بوده که سهم دفاتر ۵۰۰ ریال و سهم اپراتور رایگان خواهد بود.