به گزارش ملت ایران به نقل از فارس:کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی نرخ پایه مکالمات تلفن همراه را برای سه اپراتور تلفن همراه ۵۱۵ ریال تصویب کرد.
این نرخ به عنوان نرخ پایه تعیین شده و اپراتورها می توانند حداکثر ۲۰ درصد بالای این نرخ قیمت گذاری کنند.
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی پس از ابلاغ برای اپراتورها لازم الاجراست و هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
تا کنون نرخ های پایه مکالمات تلفن همراه متفاوت بود و مثلا همراه اول در ساعات پیک و غیر پیک نرخ های متفاوتی اعمال می کرد.
تعرفه تماس خارج شبکه ثابت ماند
نرخ پایه سراسری ۵۱۵ ریال برای مکالمات داخل شبکه تلفن همراه تصویب شده است، در این مصوبه مانند سابق تعرفه خدمات سیم کارت های اعتباری می تواند حداکثر ۵۰ درصد بیشتر از سیم کارت های دائمی باشد و در تعرفه های تماس خارج شبکه اپراتورها نیز تغییری ایجاد نکرده است.
کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی نرخ پایه مکالمات تلفن همراه را برای سه اپراتور تلفن همراه ۵۱۵ ریال تصویب کرد.
این نرخ به عنوان نرخ پایه برای تماس های داخل شبکه هر اپراتور تعیین شده و اپراتورها می توانند حداکثر ۲۰ درصد بالای این نرخ قیمت گذاری کنند.
در این مصوبه فعلا شرایط سیم کارت های اعتباری تغییری نکرده است؛ به این معنی که مانند گذشته تعرفه خدمات(مکالمه) سیم کارت های اعتباری می تواند حداکثر ۵۰ درصد بیشتر از سیم کارت های دائمی باشد.
همچنین فعلا در خصوص شرایط تماس خارج شبکه اپراتورها نیز تغییری ایجاد نشده است؛ اما پیش بینی می شود با توجه به تغییر قیمت های تماس داخل شبکه، تعرفه های این بخش نیز تغییراتی داشته باشد.
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی پس از ابلاغ برای اپراتورها لازم الاجراست و هفته آینده ابلاغ خواهد شد.