ملت ایران: چندی پیش نیروی انتظامی شماری از مجرمان را با لباس زنانه در سطح شهر مریوان در استان کردستان چرخانده است.

روزنامه کویتی الوطن، عکسی از این حادثه را منتشر کرده است.

این اقدام با اعتراض شماری از نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی روبه رو شد.