بانک سینانسبت به ارسال پیامک های جعلی به مشتریان این بانک هشدار داد.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر ارسال پیامک های جعلی به برخی مشتریان با محتوای " شما برنده جایزه قرعه کشی بانک سینا شده اید "، این بانک از هموطنان خواست تا مراقب چنین پیامک هایی باشند.

اسامی تمامی برندگان قرعه کشی بانک سینا در طرح تمجید صرفا از طریق پایگاه اینترنتی این بانک به نشانی
www. sinabank. ir و رسانه های رسمی کشور اعلام می گردد، از هموطنان خواسته است تا مراقب این گونه پیامک های جعلی و سوء استفاده های احتمالی باشند.

بررسی ها نشان می دهد ارسال این گونه پیامک های نادرست از طریق برخی سایت های " هرز " خارجی برای سرگرمی یا ایجاد مزاحمت میسر است و محدود به ارسال یک یا چند نوع پیامک خاص نمی شود.