به گزارش ملت ایران به نقل از فارس معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی فارس گفت: مشمولان غایب دارای بیش از یک سال تاخیر دستگیر می شوند.

امان الله مجاب اظهار داشت: برابر ماده ۵۸ اصلاحی قانون وظیفه عمومی و ماده ۵۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح افرادی که دارای تاخیری بیش از یک سال در معرفی خود برای اعزام به خدمت هستند، علاوه بر اعمال اضافه خدمت شش ماهه از سوی وظیفه عمومی به تحمل سه ماه تا یک سال حبس و یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت از سوی مراجع قضایی محکوم می شوند.

وی ادامه داد: با احتساب خدمت منظور شده از سوی وظیفه عمومی مشمولان غایب(۲۱ ماه دوره قانونی + ۶ ماه اضافه خدمت وظیفه عمومی + تا ۱۲ماه اضافه خدمت از سوی مراجع قضایی) تا ۳۹ ماه افزایش مدت دوره ضرورت را دارند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی فارس خاطرنشان کرد: اتباع ذکور ایرانی غیر محصلی که حداکثر ظرف مدت شش ماه از نخستین روز ماهی که در آن ماه به سن ۱۸ سال تمام می رسند برای تعیین تکلیف خود را به پلیس + ۱۰ معرفی نکرده باشند، اتباع ذکور ایرانی محصلی که پس از اتمام تحصیلات و یا انصراف از تحصیل و یا اخراج حداکثر ظرف مدت یک سال به منظور تعیین تکلیف خود را به پلیس + ۱۰ معرفی نکرده باشند و اتباع ذکور ایرانی محصلی که پس از اتمام تحصیلات و یا انصراف از تحصیل و یا اخراج حداکثر ظرف مدت یک سال برای تعیین تکلیف خود را به پلیس + ۱۰معرفی نکرده باشند جزو مشمولان غایب محسوب می شوند.

مجاب ادامه داد: مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان تا سه ماه باشد سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان بیشتر از سه ماه باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبیه می شوند.

معاون وظیفه عمومی فارس گفت: مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان از یک سال تجاوز کند علاوه بر اعمال اضافه خدمت فراری محسوب و به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی در پایان به مشمولان غایب هشدار داد هر چه سریع تر برای اعزام به خدمت خود اقدامات لازم را انجام دهند.