به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان: رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: در بحثمصرف قلیان در کشور شاهد افزایش چشمگیری هستیم؛ به طوری که در حال حاضر ۵/۳ درصد جمعیت کل کشور قلیان مصرف می کنند.
ندافی تصریح کرد: متاسفانه در بحثمصرف قلیان ما شاهد افزایش چشمگیری بودیم که این میزان مصرف در زنان افزایش نسبی داشته است.

همچنین بنا به گفته دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات کشور سن شروع مصرف دخانیات در کشور از ۱۴سال به ۱۰ سال رسیده و بر اساس بررسی های صورت گرفته در شهر تهران سن مصرف دخانیات به سنین پایین تر سیر می کند.
دکتر مسجدی تصریح کرد: میزان مصرف در نوجوانان به خصوص در سطح دبیرستانی و دانشجویی افزایش داشته است. وی بیان کرد مصرف قلیان در دختران دانشجو به ۱۰درصد و بیشتر هم رسیده است.