ملت ایران: آسمان ۲۶ استان کشور در هفته گذشته بارانی گزارش شده است.

در هفته گذشته در استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل به ترتیب هفت، ۱۱ و یک میلیمتر و در استان های اصفهان، ایلام و بوشهر به ترتیب سه، پنج و ۲۶ میلیمتر بارش رخ داده است.

همچنین در هفته گذشته در تهران و چهارمحال و بختیاری ۹ و ۲۸ میلیمتر و در استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان و سمنان به ترتیب شش، ۱۱، چهار، ۱۷ و دو میلیمتر بارش رخ داده است.

همچنین در هفته گذشته در استان های سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم و کردستان به ترتیب ۲۴،۴۹، هشت، هفت و ۲۴ میلیمتر بارندگی صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، در هفته گذشته در استان های کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان به ترتیب ۴۲،۱۳، ۲۴ و ۲۶ میلیمترگزارش شده است.

همچنین در هفته مورد بررسی در استان های مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد به ترتیب ۱۸،۴۰، ۲۶ و ۱۹ میلیمتر بارش رخ داده است.

در هفته گذشته تنها در چهار استان خراسان شمالی، گلستان، گیلان و مازندران بارشی رخ نداده است.