به گزارش ملت ایران به نقل از فارس، هنگامی که پدر آغوش خود را برای دختر جوان گشوده بود و دختر نیز مشتاقانه به آغوش پدر می رفت، این صحنه اشک هر بیننده ای را جاری کرد.
ماجرا از این قرار بود که پدر مشهدی ۱۳ سال قبل در شهرستان سیاهکل با زنی ازدواج کرد اما در هنگام بارداری با وی اختلاف پیدا کرد و دیگر توان ماندن در کنار همسرش را نداشت و راهی شهر خود شد.
این مرد مشهدی که هر بار قصد دیدار فرزندش را می کرد با تهدیدهای زن منصرف می شد. مرد در شهر خود ازدواج کرد و صاحب دو فرزند دختر شد اما گاهی یاد دختر بزرگش آرامش او را مشوش می کرد.
وی به امید اینکه زنش حتماً در سیاهکل ازدواج کرده و توان نگه داری از دخترش را دارد خود را سرگرم می کرد اما پس از سال ها با همسر و دو دخترش برای گردش به سیاهکل آمد و مخفیانه جویای فرزندش شد.
آشنایان به او گفتند که همسرش پس از مدتی با مرد معتادی ازدواج کرد و از او صاحب فرزند پسری شد و در خانه پیرزنی زندگی می کردند که پس از چندی آن مرد معتاد و پس از آن همسرش فوت کردند و دختر و پسر به تنهایی با پیرزن زندگی می کنند.
مرد مشهدی با شنیدن این ماجرا مشتاقانه سراغ خانه پیرزن را گرفت و دخترش را پس از ۱۳ سال پیدا کرد. دختر که سال ها انتظار مهر پدری را می کشید با دیدن او به طرفش رفت و در آغوش او آرام گرفت.
دختر پس از گریه شوق و شکرگزاری از خداوند، از پدر می خواهد که او را دیگر تنها نگذارد. عوامل انتظامی که کمک حال این مرد بودند، روند قانونی تحویل دختر را آغاز کردند و با هماهنگی مقام قضایی دختر تحویل پدر شد.