برنامه طنز «جمعه ایرانی» با یک آیتم جدید به روی آنتن خواهد رفت.
سعید توکل، با اشاره به اینکه برنامه «جمعه ایرانی» آیتم های ثابت خود از جمله مسابقه را خواهد داشت، از یک آیتم جدید خبر داد.
وی در خصوص آیتم جدید توضیح داد: این آیتم جدید که طنز است، به کشف راز هواپیمای مفقود شده مالزی می پردازد.
برنامه «جمعه ایرانی» که هر جمعه از ساعت ۹ صبح به روی آنتن می رود، آیتم های ثابت خود را دنبال می کند و مسابقه ستاره ایرانی از دیگر آیتم های جدید این برنامه است که در حال حاضر به پخش می شود.
این برنامه یکی از برنامه های طنز موفق رادیو طی سال های اخیر است که از طریق شبکه رادیو ایران پخش می شود و مخاطبان خاص خود را دارد که علاقه به طنز اجتماعی و انتقادی دارند.
۲۳۵۰۳