به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نخستین دوره فراخوان تجسمی ورسوس که به هنرمندان زیر ۳۰ سال اختصاص دارد، فقط در حوزه نقاشی برگزار می شود. در نخستین دوره این فراخوان ۲۹۰۹ به وبسایت این فراخوان ارسال شد.
نخستین دوره فراخوان تجسمی ورسوس، از پاییز سال گذشته آغاز به کار کرد، آخرین مهلت دریافت آثار آخر فروردین ماه سال جاری بود.
گروه انتخاب فراخوان تجسمی ورسوس شامل پویا آریان پور، سمیرا علیخانزاده، امید تهرانی، فرید جهانگیر و هومن مرتضوی، در نخستین مرحله انتخاب ۱۰۱۵ اثر را انتخاب کردند که نشان دهنده کیفیت بالای کارهای ارسالی و نمادی از پویایی و استعداد نسل جوان است.
با وجود اختصاص یکی از بزرگ ترین فضاهای نمایشگاهی به برای نمایش آثار، باز هم امکان نمایش این تعداد اثر در نمایشگاه نبود، به همین دلیل اعضای هیأت انتخاب پس از چندین ساعت گفتگوی کارشناسانه، ۱۵۴ اثر را از میان این آثار انتخاب کردند.
بدیهی است تعداد قطعی آثاری که به نمایش گذاشته خواهند شد تنها پس از مشاهده عینی آثار و تأیید کیفیت آن ها نهایی خواهد شد تا بزرگترین نمایش گروهی اختصاص داده شده به جوانان با حمایت بخش خصوصی برگزار شود.
آیدین آغداشلو، رعنا فرنود و منوچهر معتبر در مرحله نهایی آثار راه یافته به نمایشگاه را داوری می کنند. نخستین دوره فراخوان تجسمی ورسوس با حمایت شرکت سن ایچ برگزار می شود و سه اثر برگزیده این نمایشگاه توسط این شرکت خریداری خواهد شد.
نمایشگاه آثار برگزیده نخستین فراخوان تجسمی ورسوس ۱۶ خرداد در تمام گالری های خانه هنرمندان برگزار می شود.
۵۸۲۴۳