به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همایون امیرزاده، مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت امور فرهنگی از اعتبار ۳۲ میلیارد ریالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرحله اول برای اهدای کتاب به استان های سراسر کشور خبر داد و گفت: «معاونت امور فرهنگی با هدف دسترسی اقشار مختلف کشور به تازه های کتاب و طبق تفاهمنامه های موجود با ادارات کل ارشاد استان ها در سال جاری و در مرحله اول اقدام به اهدای تازه های کتاب به استان ها با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال کرده است.»
او افزود: «در حال حاضر مرحله نخست اهدای کتاب به استان های کشور آغاز شده است و ادارات ارشاد استان ها می توانند تا پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به انتخاب کتاب های خود اقدام کنند.»
امیرزاده با اشاره به زمان اجرای مرحله اول اهدای کتاب گفت: «ادارات کل ارشاد استان ها می توانند تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه جهت انتخاب کتاب برای تجهیز مراکز ذکر شده اقدام نمایند.»
مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت امور فرهنگی با اشاره به هدف این طرح گفت: «به منظور اجرای عدالت فرهنگی در توزیع کتاب های خریداری شده از سوی معاونت امور فرهنگی، هر ساله به هر یک از ادارات کل و با عنایت به وضعیت مراکز فرهنگی، علمی و کتابخانه های استانی سهمیه در چند مرحله اختصاص داده می شود. میزان کتاب های اهدایی معاونت امور فرهنگی با توجه به اعتبارات خرید کتاب تعیین می شود.»
۵۷۲۴۴