سایت خبری «دانا» که به دلیل انتشار خبری، ۱۸ اردیبهشت ماه امسال توسط دادستانی تهران توقیف شد، امروز از توقیف درآمد؛ اما روزنامه ی «قانون» که خبر «دانا» را منتشر کرد، در مرحله ی تفهیم اتهام است.
صبح روز ۱۷ اردیبهشت رونوشت نامه ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی دادستانی تهران برای روزنامه ی «قانون» فرستاده شد که در آن اعلام شده بود، روزنامه ی «قانون» رسما توقیف شده است. دلیل توقیف این روزنامه نیز انتشار خبری به نقل از سایت خبری «دانا» بود.
اکنون و پس از گذشت چند هفته، سایت خبری «دانا» دوباره در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
علیرضا نکویی - جانشین مدیرمسوول روزنامه ی قانون - در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، درباره ی آخرین وضعیت این روزنامه گفت: ما همچنان در مرحله ی تفهیم اتهام هستیم. اعلام کرده اند تا برگزاری دادگاه باید منتظر بمانیم.
۴۵۴۵