ایبنا گزارش داد: همایون امیرزاده، در این باره اظهار کرد: در رویکرد جدید معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تفویض اختیار بررسی کتاب ها(ممیزی) به ادارات ارشاد استان ها مشروط بر این که استان ها زیرساخت های لازم را داشته باشند، واگذار شده است.
وی ادامه داد: تاکنون این تفویض در پنج استان «کرمان»، «قم»، «اصفهان»، «خراسان رضوی» و «آذربایجان شرقی» انجام شده است. نتایج حاصل از این اقدام، برای معاونت فرهنگی وزارت ارشاد رضایت بخش بوده است بنابراین، می کوشیم به تدریج این اختیار را در سایر استان های کشور نیز تعمیم دهیم.
دبیر شورای برنامه ریزی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیح داد: با تاکیدات معاون فرهنگی وزیر ارشاد، کارهای اولیه انجام شده است. همچنین در این زمینه «علی شجاعی صائین»، مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد نیز با هم اندیشی ای که با تشکل های نشر انجام داده به نتایج خوبی رسیده است. این نتایج به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
وی با بیان این که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در تلاش است بخشی از وظایف مهم خود را در حوزه کتاب به استان ها و حتی تشکل های نشر واگذار کند، افزود: ضوابط و قوانین نشر وزارت ارشاد، فصل الخطاب بررسی کتاب ها در استان ها است.
امیرزاده در پاسخ به این پرسش که «در صورتی که ادارات ارشاد استان ها در حوزه بررسی کتاب ها دچار اشتباه شوند، مراتب رسیدگی به چه صورت خواهد بود؟» گفت: با تشکیل و راه اندازی هیات نظارت بر نشر بسیاری از این دغدغه ها برطرف شده است. چنانچه در حوزه بررسی کتاب ها از سوی ادارات ارشاد استان ها با مشکلی مواجه شویم، این هیات تدابیر لازم و کارساز اتخاذ خواهد کرد.
۶۰۶۰