او در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت ممیزی کتاب در دولت جدید تغییری کرده یا نه، گفت: هنوز فرقی نکرده و هنوز سایه سنگین آن هشت سال موحش وجود دارد. امیدوارم دولت روحانی بتواند برای این معضل چاره درستی بیندیشد. برای یک کتاب من که تجدید چاپ است به قدر دوبرابر خود کتاب اصلاحی فرستاده اند، که باید آن ایرادها را بخوانید و قاه قاه بخندید و بعد به ابعاد فاجعه آن هشت سال بیش تر پی ببرید. برای خنده یک نمونه را می آورم: «دست رد بر سینه اش زد…» اصلاحی آمده که این را بردارید و به جای «سینه» چیز دیگری بگذارید. خنده دار نیست؟
او همچنین درباره تأثیر ممیزی کتاب بر وضعیت نشر و همچنین امرار معاش نویسندگان و مترجمان، اظهار کرد: وقتی کتابی قلع و قمع می شود. دیگر کسی رغبت به خواندن آن ندارد. پس نمی خرد و ناشر متضرر می شود و همین می شود که می بینید. ممیزی آن قدر روحیه ها را آزرده می کند که دیگر دست و دل کسی به نوشتن و یا ترجمه کردن نمی رود.
گلستان در ادامه درباره مشکل سانسور کتاب هایش در سال های مختلف گفت: «زندگی در پیش رو»، «میرا»، «شبی از شب های زمستان مسافری»، «تیستوی سبزانگشتی»، «اوندین»، «زندگی با پیکاسو» و… و… و… و…. همه دچار مشکل شدند و هر کدام قصه تأسف بار خودش را دارد. چرا زن پیکاسو عقد نشده! چرا تیستو می گوید جنگ مال آدم های احمق است! چرا مومو بی ادب است! چرا اوندین(که ماهی است) برای شاهزاده ناز می کند! و… و… و… و…. تمام این مشکل ها مرا بسیار آزرده خاطر کرد. بامزه این جاست که همه ایرادها سلیقه یی بود و اگر آن فرد بررس می رفت، فرد بعدی ایرادی برای چاپ آن نمی دید و کتاب درمی آمد و تا می آمدی بجنبی، او هم می رفت و باز روز از نو و روزی از نو.
لیلی گلستان، مترجم و مدیر گالری گلستان، متولد سال ۱۳۲۳ در تهران است.
«چطور بچه به دنیا میاد»، «زندگی، جنگ و دیگر هیچ»، «قصه عجیب اسپرماتو»، «میرا»، «تیستوی سبزانگشتی»، «سهراب سپهری، شاعر - نقاش»، «گزارش یک مرگ»، «قصه ها و افسانه ها»، «بیگانه»، «مردی که همه چیز همه چیز همه چیز داشت»، «مردی با کبوتر»، «درباره رنگ ها»، «پیکاسو» و «وان گوگ» از جمله آثار تألیفی و ترجمه یی گلستان هستند. آخرین کتابی هم که از او منتشر شده، ترجمه «محاکمه سقراط» از افلاطون است که نشر مرکز آن را منتشر کرده است.
۶۰۶۰