در پی انتشار نامه ای از سوی چند نویسنده خطاب به رئیس جمهور در خصوص بنیاد ادبیات داستانی و اظهار نگرانی از الحاق شعر به بنیاد ادبیات، بعد از آنکه نرگس آبیار امضای خود در پای این نامه را تکذیب کرد و چند نویسنده دیگر نیز از محتوای آن اظهار بی اطلاعی کردند، صادق کرمیار نیز به این نامه که متن آن در یک خبرگزاری منتشر شده، واکنش نشان داد.
کرمیار به ایبنا گفت: به دیدگاه دوستانی که نامه به رئیس جمهوری را تنظیم کردند احترام می گذارم اما درباره امضاء خودم باید بگویم دیروز برای کاری در بیمارستان بودم که با من تماس گرفته شد و به من گفتند محتوای نامه تقویت بنیاد ادبیات داستانی است. من اطلاعی از متن نامه نداشتم اما از جایی که با تنظیم کنندگانش آشنایی داشتم و همیشه برای این عزیزان احترام قائلم، با امضای آن موافقت کردم.
نویسنده «نامیرا» ادامه داد: من امروز نامه را خواندم و متوجه شدم در آن توصیه هایی به رئیس جمهوری شده است. باید بگویم لحن نامه با روحیاتم سازگاری ندارد، من اهل توصیه و پیشنهاد نیستم و در واقع اصلاً روحیه نامه نگاری ندارم.
وی درباره محتوای نامه توضیح داد: می توان راجع به پیشنهادهایی که در نامه ذکر شده است گفت وگو کرد. این حرف ها باید در یک جمع کارشناسی تحلیل شود و اگر تبعاتی نداشته باشد، عملی کردن آن ها نتایج خوبی به بار خواهد آورد.
کرمیار با اشاره به بخشی از نامه که بر تنفیذ امور مربوط به داستان و داستان نویسان به بنیاد ادبیات داستانی تاکید داشت، اظهار کرد: باید مشخص شود که چه کاری را می توان به نویسنده ها واگذار کرد. کار نویسنده نوشتن است اما این که یک تشکل صنفی برای داستان نویسان ایجاد شود، اتفاق خوبی است.
خالق رمان «درد» اضافه کرد: تاکید می کنم دوستانی که نامه را تنظیم کردند همواره برای من قابل احترامند. آن ها دیدگاه های خوبی در زمینه ادبیات داستانی دارند. من محتوای نامه را نخوانده بودم و فقط لحن آن با روحیه من سازگاری ندارد.
۶۰۶۰