ملت ایران: سه دانشجوی مهندسی دانشگاه «تامیل نادو» در هندوستان یک پوشاک محافظ در برابر تجاوز جنسی طراحی کردند که این پوشاک می تواند شوک الکتریکی با قدرت ۳۸۰۰ کیلوولت به بدن مهاجم وارد کند و نیروی حاصل از این شوک با قدرت یک باتوم برقی برابری می کند.

این پوشاک همچنین به یک دستگاه ردیاب جی پی اس مجهز است که می تواند موقعیت مکانی صاحب آن را نشان دهد. همچنین پوشاک محافظ می تواند در هنگام مورد تجاوز واقع شدن، پیامک هشدار به پلیس و خانواده صاحب آن ارسال کند.در پشت این لباس نیز یک عایق محافظ برای حفاظت از صاحب آن در مقابل برق گرفتگی وجود دارد.

به گزارش دیسکاوری، این پوشاک دارای چندین حسگر و صفحه مدار است که وقتی این حسگرها متوجه اعمال نیروی غیرمعمول شوند، فرد مهاجم را ۸۲ بار دچار شوک الکتریکی می کنند.