به گزارش ملت ایران به نقل از تسنیم، وحید نوروزی اظهار داشت: افرادی که هنوز آرم های طرح ترافیک سال ۹۲ را دریافت نکرده اند تعداد بسیار محدودی هستند که می توانند با مراجعه به دفاتر الکترونیک آرم های خود را دریافت کنند. وی ادامه داد: فقط آرم های افرادی باقی مانده که مدارکشان نواقصی داشته چراکه ۱۰۰ درصد افرادی که مدارک خود را ارائه داده اند آرم هایشان چاپ شده است بنابراین برای افرادی که هنوز موفق به دریافت آرم طرح ترافیک نشده مهلتی تعیین نشده است.

مشاور معاون شهردار تهران درباره آرم های طرح ترافیک روزانه و هفتگی، تصریح کرد: تعدادی از شهروندان که آرم طرح ترافیک روزانه و هفتگی سال ۹۱ را در اختیار دارند تنها در طول این هفته مجاز به استفاده از این آرم ها هستند و از هفته آینده آرم های سال ۹۲ معتبر خواهند بود. وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای شهر تهران نرخ آرم های طرح ترافیک روزانه امسال ۱۱ هزار تومان و آرم های هفتگی ۶۶ هزار تومان است.