به گزارش ملت ایران به نقل از فارس، محمد هادی حیدرزاده گفت: بر اساس اخبار رسیده حصار کشی و جداسازی در داخل پارک پردیسان انجام شده است.

مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست ادامه داد: اخباری داریم حاکی از این که بهره برداری قسمت های از پارک به بخش خصوصی داده شده است.

وی با بیان اینکه جدا کردن پارک پردیسان و جز جز کردن پایان عمر این پارک است، گفت: گزارشی تهیه کرده و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه خواهیم کرد تا روال قانونی خود را طی کند.

حیدرزاده اضافه کرد: باید سازمان حفاظت محیط زیست پاسخ دهد که چرا این جداسازی انجام شده است.