ملت ایران: پژو جی ال ایکس ۴۰۵ به شماره انتظامی ۸۲۹ ن ۵۵ ایران ۷۷ حوالی ظهر چهارشنبه هنگامی که کنار خیابان پارک شده بود ناگهان ترکید و روغن آن بر روی آسفالت ریخت.

کارشناس ایران خودرو که با ساعاتی تأخیر در محل حضور یافت، ترکیدگی جعبه فرمان را علت نشت روغن به سطح آسفالت اعلام کرد.

مالک خودروی مذکور گفت: این خودرو را اواخر اسفند ماه به مبلغ ۱۸میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریداری کرده و تاکنون حدود ۱۵۰۰ کیلومتر مسافت پیموده است.

وی گفت: مایه تعجب است که با وجود افزایش سرسام آور قیمت خودرو متأسفانه هنوز هم خطر استفاده از قطعات نامرغوب و نقص فنی خودروهای صفر کیلومتر جان سرنشینان را تهدید می کند.

کارشناس پلیس با مشاهده این خودرو گفت: چنانچه ترکیدگی جعبه فرمان خودرو در حین حرکت در جاده رخ می داد، منجر به فاجعه رانندگی می شد.