ملت ایران: منصور رحمانیان امروز، در پیش بینی وضعیت هواشناسی گفت: با گذر موجی از دامنه شمالی کشور، آسمان استان البرز به ویژه در ارتفاعات مرکزی امروز ابری تا نیمه ابری و گاهی با وزش باد همراه است.

وی افزود: این وضعیت در ارتفاعات به صورت بارش پراکنده خواهد بود.