به گزارش ملت ایران و به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، ایراندخت عطاریان مدیر عامل این صندوق در دیدار با هیئتی از سازمان بین المللی کار گفت: پیشرفت و ارتقاء چمشگیر موفقیت زنان در طول سالیان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی موضوعی غیر قابل انکار و مرهون رویکرد ها، دیدگاهها و برنامه های کلان کشور در زمینه توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بوده است.
او گفت: زنان سهم قابل توجهی از جمعیت کشور ایران به خود اختصاص داده اند که براساس آخرین آمارهای اعلام شد ۴۹ درصد از جمعیت کشور را شامل است.
او تاکید کرد: زنان در عرصه های مختلف اقتصادی، صنعتی، کشاورزی حضور چشمگیری دارند به طوری که ۲۸ درصد از زنان کشورمان در بخش کشاورزی ۲۳ درصد در بخش صنعت، ۴۸ درصد دربخش خدمات عمومی فعالیت دارند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری توجه به وضعیت معیشتی بازنشستگان، پرداخت وام ضروری، برگزاری تورهای زیارتی وسیاحتی، اجرای بیمه تکمیلی درمان، اجرای بیمه عمر وحوادثبازنشستگان با کمک دولت، احداثوتوسعه خانه های امید و تمهیدات اجرای نظام نوین بازنشستگی چند لایه را از مهمترین اقدامات و عملکرد صندوق بر شمرد.

زنان و اشتغال

در این دیدارکلئوپاترا دومبیا هنری مدیرکل دپارتمان های استانداردهای بین المللی کار(ILO) گفت: بسیار خوشحالم که کشورایران در جهت رفع موانع و محدودیت های تبعیض جنسیتی در حوزه کار و مدیریت در حال تلاش و پیشرفت است.
او با ابراز خشنودی از هدف گذاری بر جامعه زنان در بحثاشتغال ادامه داد: باید سهم زنان را در افزایش ارزش افزوده در بخش های مختلف جامعه را جدی گرفت.
او گفت: سرمایه گذاری بلندمدت در حوزه اشتغال زنان قطعاً در بهبود و افزایش روندمشارکت اقتصادی زنان کمک شایانی خواهد کرد.
او یکی از وظایف اصلی سازمان بین المللی کار را تصویب استانداردهای بین المللی کار دانست که این سازمان دارای یک ویژگی خاص و منحصر به فرد سه جانبه گرایی متشکل از گروههای دولت، کارگر و کارفرما است.
۴۶۲۳۲